Wykaz osobisty z roku 1922


Poniżej dwa “Wykazy Osobiste”, które “Poświadczały tożsamość osoby przedstawionej na fotografii i własnoręczność podpisu”.

Jeden z wykazów należał do Pani Stanisławy Leja, a drugi do Pani Rozalii Szarwak.