Najstarsza mapa Mikstatu i okolic.


najstarsza mapa

Okolice Mikstatu na najstarszej mapie z 1561 r.

(Ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego)