SYNAGOGA w MIKSTACIE


W roku 1960 powstał pomysł budowy w czynie społecznym Domu Strażaka w budynku byłej synagogi, którą w czasie okupacji Niemcy przerobili na garaże dla autobusów. I tak w październiku 1964 roku nastąpiło oddanie obiektu, w którym mieści się sala widowiskowa oraz remiza strażacka z dwoma garażami na samochody bojowe.

Zdjęcia przedstawiające Synagogę w Mikstacie przy ulicy Chopina. Obecnie swoją siedzibę ma tu OSP oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

 

IMG_0703m

Pan Phill Brill był tym, dzięki komu możemy je oglądać na tej właśnie stronie

Przedstawione poniżej fotokopie pochodzą z księgi HEVRAH KADISHAH GOMLE HASADIM prowadzonej w Mikstacie w latach 1833 – 1900. Księga zawiera 49 stron.

Księga wpisów Hevrah zwykle należała do synagogi. Prowadzona była w celu opisania prac czy działań podejmowanych przez synagogę oraz datków i darowizn. Zapisy zawierają zwykle listę członków gminy, ich udziały i spis tygodniowych obowiązków, listę członków/urzędników, a także ich obowiązki i prawa oraz zasady wspólnoty.

Zawarte zapisy są spisane w języku hebrajskim, niemieckim oraz yidish. Księga należy do bardzo rzadkich archiwaliów – obecnie znajduje się w Nowym Jorku /USA/ i jest przechowywana w archiwach Uniwersytetu Yeshiva.

Prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych trafiła wraz Rabinem Louis’em Lewin’em, który był Rabinem w Kępnie i tuż przed II wojną światową wyemigrował do USA. Fotokopie uzyskane z archiwum przekazał Pan Phill Brill, którego rodzina wywodzi się z Mikstatu a obecnie mieszka w Nowym Jorku.

W 1871 roku na łączną liczbę 1437 mieszkańców Mikstatu 152 było narodowości żydowskiej. Natomiast w 1920 roku pozostało tylko 61 osób narodowości żydowskiej.