MIEJSCA WARTE ZOBACZENIA


Kościół w Kotłowie

Kościół w Kotłowie

ROMAŃSKI KOŚCIÓŁ W KOTŁOWIE

zobacz galerię zdjęć

Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu 232,8 m. n.p.m., stanowiącym przepiękny punkt widokowy. Wzniesiony zapewne ok. poł. XII w. Wg tradycji fundowany przez palatyna Piotra Włostowicza w 1108 r. W XVIII w. dobudowana wieża. Rozbudowany w 1905 r. przez dodanie transeptu oraz przeniesienie apsydy w kierunku wschodnim, przez co kościół otrzymał profil krzyża rzymskiego. Murowany z kostki granitowej, a partie nowsze z cegły, otynkowane. W nawie po trzy wąskie okna dwustronnie rozglifione, zamknięte łukiem półkolistym oraz dwa zamurowane portale o ościeżach i archiwoltach dwuuskokowych, wspartych na gzymsie ze skośnej płyty. W ścianie tęczowej dwie wnęki zamknięte półkoliście. Nad wnękami i na przyległych odcinkach murów nawy ślady łuków (być może opory sklepienne cyboriów osłaniających dawne ołtarze boczne). Ołtarz główny rokokowy z rzeźbami

św. Karola Boromeusza i św. Onufrego oraz obrazem Matki Boskiej z dzieciątkiem adorowanymi przez św. Wojciecha i św. Stanisława, sygnowanym monogramem A.S.1605, koronowanym w 2009 r. przez abp. Stanisława Gądeckiego. Trzy ołtarze boczne z XVIII w. Pierwszy umieszczony w transepcie sygnowany datą 1780 r. na mensie zwiera obraz św. Anny Samotrzeć, a w zwieńczeniu św. Kingi. Drugi ołtarz boczny w transepcie zawiera obraz przedstawiający ucieczkę z Egiptu, a w zwieńczeniu obraz św. Izydora. Trzeci ołtarz boczny w nawie kościoła zawiera obraz św. Walentego w otoczeniu rzeźb św. Sebastiana i św. Rocha oraz obraz św. Wawrzyńca w zwieńczeniu. Ambona późnobarokowa z 1758 r. z monogramem A R, herbem Przyjaciel i malowidłami czterech ewangelistów. Chrzcielnica w kształcie kosza z owocami na postumencie z XVIII w.

KOŚCIÓŁ ŚW. ROCHA W MIKSTACIE

zobacz galerię zdjęć

Kościół Św. Rocha w Mikstacie

Kościół Św. Rocha w Mikstacie

Wzniesiony jako wotywny w początkach XVII w., odudowany w 1780 r. Drewniany, konstrukcji zrębowej, zewnątrz oszalowany. Jednonawowy, orientowany. Prezbiterium zamknięte wielobocznie z prostokątną zakrystią od południa. Szersza i nieco wyższa nawa z dwiema kaplicami od północy i południa, zakończonymi trójbocznie, tworzącymi transept. Od zachodu przybudowana kwadratowa wieża na słup, szalowana. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Okna zamknięte łukiem spłaszczonym. Dachy gontowe: nad

nawą trzyspadowy z wieżyczką na sygnaturkę kształtu barokowego z latarnią, nad prezbiterium i kaplicami dwuspadowe, nad zakrystią pulpitowy. Wieża o ścianach nieznacznie zwężających się ku górze, nakryta dachem namiotowym. Ołtarz główny z datą na mensie 1785 i literami WF zawiera obraz św. Rocha sygnowany datą 1707. Dwa ołtarze w kaplicach. Pierwszy o charakterze wczesnobarokowym z obrazem św. Rozlaii, drugi zawiera obraz Wniebowstąpienia. Na ścianach pięć płaskorzeźb barokowych polichromowanych z ołtarzy dawnej Fary, przedstawiających: św. Trójcę, Matkę Boską z dzieciątkiem i św. Stanisławem iśw. Wociechem, św. Jadwigę, św. Agatę i św. Antoniego. Na chórze rzeźba św. Rocha wykonana przez Pawła Brylińskiego i obraz św. Izydora fundacji ks. Łukasza Marszałkowskiego z 1810 r. Trzy dzwony z pocz. XIX w. odlane w ludwisarni Beniamina Kriegera we Wrocławiu. Wielowiekowa tradycja święcenia zwierząt w dniu Patrona.

MIKSTACKA FARA

zobacz galerię zdjęć

Stary Kościół Farny w Mikstacie

Stary Kościół Farny w Mikstacie

Rok 1917 w Mikstacie  budowniczowie kosciola farnego

Nowy Kościół w Mikstacie rok 1917

Neobarokowy kościół p.w. św. Trójcy, wzniesiony w 1914 r. wg projektu Mariana Andrzejewskiego z Poznania, na miejscu dawnego drewnianego. Układ bazylikowy – trójnawowy, nawa główna wyższa od naw bocznych.W ołtarzu głównym wyobrażenie św. Trójcy i scena Zwiastowania i św. Michała po bokach. W ołtarzu bocznym centralnie obraz św. Agaty, a po bokach św. Stanisława Kostki i św. Antoniego. W drugim ołtarzu bocznym obraz Matki Boskiej adorowanej przez dzieci. W dolnej części przedstawienia obrazu panorama miasta z pocz. XX w. Po bokach obrazy św. Jadwigi i św. Franciszka Ksawerego. W zwieńczeniu prezbiterium, transeptu i nawy wspaniała galeria Świętych. Wieża zegarowa wys. 55 m., zakończona cebulastym chełmem z latarnią. Trzy dzwony – jeden z 1605 r., a dwa poświęcone w 1978 r. przez bp. Tadeusza Ettera. Mikstacka Fara w czasie II wojny światowej była jedynym czynnym kościołem dla Polaków w powiecie ostrowskim.

Oprac. Henryk Zieliński 2011´.