Pieczęcie miejskie ze starych dokumentów


Pieczęcie miejskie ze starych dokumentów w zbiorach Archiwum Państwowego w Kaliszu ( m.in. pieczęć lakowa sądu miejskiego w Mikstacie, pieczęć magistracka i policyjna oraz pieczęć Towarzystwa Powstańców i Wojaków).