Stare Dyplomy Uznania


Poniżej dyplomy uznania dla Pana Marcina Błażejewskiego.

Pierwszy z roku 1936 od Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Ostrzeszowie, drugi z roku 1937 od Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” w Mikstacie.