HERB MIKSTATU


Zewnętrznym symbolem miasta jest HERB (zatwierdzony w roku 1938 przez MSW RP). Miasta często uznawały za potrzebne umieszczanie swojego herbu w pieczęciach lub na budynkach miejskich, albo na słupach granicznych czy mundurach straży miejskiej. Tak jak orzeł stanowi w Polsce godło państwa, jego władz i urzędów, tak samo herb miasta jest godłem władzy miejskiej.

Herb miasta, odrębny od państwowego stanowi zabytkową pamiątkę i podkreśla tradycję mieszczańską. Powstał on w pewnym określonym czasie oraz ukształtował się z określoną myślą, tak, że każdy szczegół ma historyczne znaczenie. Zwykle miasta otrzymywały swoje herby już przy lokacji, tj. przy założeniu, przy czym właściciel – król, biskup, rycerz – przypisywał wyraźnie kształt herbu i jego wizerunek. Można z niego wnioskować czy miasto było królewskie, czy też ktoś inny był jego właścicielem. Miasta książęce i królewskie miały z reguły w swoim herbie orła polskiego, przedstawionego w całości lub części. Miasta lub wsie kościelne nosiły zwykle w herbie infułę lub wizerunek obranego patrona, szlacheckie zaś – herb swego posiadacza.

Miasto Mikstat posiada herb GOZDAWA, według księdza Perlińskiego nadany miastu przywilejem królewskim w roku 1584 (czasy panowania Stefana Batorego). Gozdawa, jeden ze starszych herbów polskich, wg Piekosińskiego nazywający się pierwotnie Gozdowa, przedstawia podwójny kwiat białej lilii (jeden do góry, drugi w dół) w polu czerwonym związany w środku żółtym paskiem. W wiekach średnich widzimy ten herb najpierw na pieczęci Pawła, kasztelana świeckiego z roku 1308. W roku 1391 herb Gozdowę otrzymał ród Gozdowitów od Ziemowita – księcia mazowieckiego oraz wielkie przywileje. Najstarszy zachowany odcisk pieczęci miejskiej z herbem Mikstatu, pochodzący z 1628 r., znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie na dokumencie papierowym sygn. 2688. Pieczęć ta ma średnicę ok. 30 mm i oprócz herbu miasta zawiera napis: SIGILLVM OPPIDI MIXTAT. Herb miasta umieszczony jest również nad bramą główną kościoła parafialnego. Podobny do Mikstatu herb posiada stolica Francji – Paryż, stąd miasto Mikstat nazywane bywa często potocznie i żartobliwie „Małym Paryżem”.

W myśl decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych z roku 1939 miasto Mikstat miano przemianować na Komorów. Wskutek wybuchu wojny światowej decyzja ta nie została zrealizowana. Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły w Mikstacie p. Idziego Rogali proponowano zmienić nazwę miasta i zastąpić ją na Międzygórze Poznańskie. I ten projekt nie doczekał się realizacji. Pozostała nazwa historyczna – MIKSTAT.

Herb_Mixtat