MIKSTAT W CZASIE OKUPACJI HITLEROWSKIEJ


Poniżej znajdują się zdjęcia wykonane w Mikstacie w latach 1939 do 1945.

Widzimy tutaj ludzi z tego okresu w prywatnych momentach życia, jak i wydarzenia takie jak demontaż figury na Rynku przez Niemców na początku okupacji czy grabież dzwonów z Kościoła Farnego, której dopuszczają się niemieccy okupanci.

Galerię kończy seria 3 zdjęć pokazująca ich ucieczkę z Mikstatu.