Herb


Pieczęć Mikstatu rok 1823

HERB MIKSTATU

Zewnętrznym symbolem miasta jest HERB (zatwierdzony w roku 1938 przez MSW RP). Miasta często uznawały za potrzebne umieszczanie […]