PANORAMA MIKSTATU


Przedstawiamy zdjęcia Mikstatu ukazujące panoramę miasta.

Część z nich jest wykonana z wieży kościoła farnego.