Prezentacja książki


Poniżej publikujemy za zgodą autora prezentację, która odbyła się w dniu 15 sierpnia 2016 roku w Mikstacie.

Jest ona poświęcona historii Mikstatu zawartej w książce autorstwa Jerzego Aleksandra Splitta o tytule “Mikstat. Opowieść o mieście białej lilii i Świętego Rocha”.

Prezentacja została przygotowana i przeprowadzona przez autora książki.